Svi smo osetljivi na zdravlje, kako sopstveno, tako i naših bližnjih. Zato vrlo oprezno biramo kome ćemo poveriti svoje zdravlje. Na odluku o poverenju utiče više faktora, a za vas izdvajamo najvažnije. Pri tome naglašavamo da marketing nije samo ono što prodajemo, nego sve ono što komuniciramo kroz naš biznis i zato podrazumeva sve segmente poslovanja. Pa, krenimo redom…

konekcija sa lekarima

1. KVALITET ZDRAVSTVENE USLUGE

Kvalitet zdravstvene usluge je na neprikosnovenom prvom mestu u zdravstvenom sektoru, koji podrazumeva stručne lekare i medicinsko osoblje, njihov pažljiv, profesionalan, ljubazan i prijatan odnos prema pacijentima. Koliko puta ste samo čuli kako neko kaži: „Jeste, on je veliki stručnjak, ali mi je stres svaki put kod njega, samo ćuti, ništa mi ne objašnjava, ispisuje tamo u kompjuter, kada ga pitam, odgovori mi, ali ja ništa ne razumem…“ Prema tome, stručnost je nužna, ali nije dovoljna. Od krucijalnog značaja je odnos lekara prema pacijentu, mogućnost da pacijent slobodno podeli sve svoje dileme, strahove i ptanja i da na njih dobije jasan i ljubazan odgovor. isto je i sa kompletnim medicinskim osobljem.

2. STRUČNOST I KOMPETENCIJE LEKARA I MEDICINSKOG OSOBLJA

Stručnost i kompetencije podrazumevaju iskustvo u datoj oblasti i posvećenost stručnom usavršavanju. Reputacija lekara ima izuzetan značaj u javnom mnjenju. To podrazumeva da svojom ekspertizom i iskustvom lekar ume da pristupi pacijentu sveobuhvatno i da mu reši problem, zajedno sa svojim saradnicima, tako da se pacijent oseća da je u sigurnim rukama. Tu je i kvalitetna opremljenost savremenom medicinskom tehnologijom, neophodnoj za dijagnostiku i terapiju pacijenata.

STRUČNOST I KOMPETENCIJE LEKARA

3. BESPLATNO EDUKOVANJE NA TEMU PREVENCIJE I OČUVANJA ZDRAVLJA

Ovo je izuzetno važno jer je ovo glavni kanal kroz koji jačate reputaciju, kao i lojalnost vaših pacijenata dajući im nešto što je za njih vredno i što ne moraju da plate. Na ovaj način izražavate vašu brigu o njima, na šta oni uzvraćaju lojalnošću i poverenjem.

Često nam nedostaju prave zdravstvene informacije, koje ponekad mogu i da spasu život, poput toga kada i koliko često treba da obavljamo određene preglede i analize i zbog čega. Uz to, korisno je da znamo i o zdravim životnim navikama u konkretnom smislu reči, potom o bolestima, kako da ih prepoznamo i kome da se javimo.

U ovim pitanjima otvara se najvažnije polje u izgradnji odnosa između zdravstvene ustanove i njenih korisnika, potencijalnih korisnika, ali i šire društvene zajednice, a to je polje edukacije korisnika. Lekari i medicinsko osoblje, izuzev što leče, imaju odgovornost i da edukuju stanovništvo, da iznova povećavaju svest na važne teme i time doprinose poboljšanju opšteg zdravstvenog stanja stanovništva.

Gradeći ovakve odnose preko društvenih mreža sa svojim korisnicima i potencijalnim korisnicima, zdravstvene ustanove stiču reputaciju i kredibilitet, sve više postajući ustanova kojoj ljudi veruju. Takođe ovim postaje i ustanova koja je bliska, pristupačna, jasna i razumljiva običnom čoveku upravo zahvaljujući lakim i pitkim, a opet stručnim sadržajima na društvenim mrežama.

4. AKCIJE PREVENCIJE I POGODNOSTI

Ukoliko se ovim kvalitetnim zdravstvenim i preventivnim sadržajima dodaju još i konkretne akcije koje podrazumevaju određene popuste ili druge pogodnosti tokom preventivnih kampanja, kao podsticaj brizi o zdravlju, onda je to siguran put za jedan dugoročan kredibilitet zdravstvene ustanove. Akcije prevencije i pogodnosti najbolje je planirati unutar sistema vrednosti zdravstvene ustanove i u skladu sa poslovnim ciljevima, a nikako ne prepuštati ad-hoc odlukama jer je u biznisu svaki korak važan i treba ga pažljivo razmatrati i planirati kako bismo neprestano išli u pravcu poslovnog rasta.

5 ključnih stvari u marketingu u medicini

5. DOSTUPNOST PACIJENTIMA NA INTERNETU

Ono što je najvažnije je da vaši pacijenti mogu da vas nađu, a da bi vas pronašli, neophodno je da budete tamo gde su oni.

Kada imaju zdravstveni problem, većina pacijenata ukuca na Guglu to što ih zanima i traži one koji mogu da im reše taj problem. Zato je važno da vam je jako dobro urađen SEO (optimizacija sajtova), koja vam rešava pitanje kako da budem prvi na Guglu. Uz pomoć SEO usluga vaš sajt izbija na sam vrh Gugla. Ako vas zanima ova usluga, kliknite na SEO usluge.

Zatim je bitno da ste prisutni na društvenim mrežama jer su tamo i vaši pacijenti. Usluge vođenja društvenih mreža su izuzetno važne jer vam obezbeđuju, ako su dobro osmišljene i stručno vođene, da se poveća lojalnost i poverenje zajednice prema vašoj zdravstvenoj ustanovi.

6. KONEKCIJA PUBLIKE SA LEKARIMA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Pored značaja zdravstvenih edukativnih sadržaja na društvenim mrežama, ogromnu važnost imaju lekari, te su društvene mreže odličan prostor da se uspostavi konekcija između korisnika i njihovih lekara.

To se postiže kroz direktno obraćanje lekara putem društvenih mreža, najefektnije je kroz video materijal, ali mogu i kraći tekstovi na teme koje najviše muče pacijente, što lekari svakako najbolje znaju jer su u svakodnevnom kontaktu sa njima.

Zatim kroz objave o određenom lekaru, o njegovim najnovijim aktivnostima, o njegovim preporukama, savetima, planovima, konferencijama ili o bilo čemu iz njegove zdravstvene karijere. To je od ključnog značaja jer pacijenti se opredeljuju za određenu ustanovu najviše zbog lekara, te se njihovo poverenje još više učvršćuje kada o svom lekaru saznaju dobre stvari i na društvenim mrežama.

U našem timu su stručnjaci sa velikim iskustvom u marketingu u medicini, te ukoliko imate potrebu našim uslugama digitalnog marketinga za oblasti medicine ili za konsaltingom, budite slobodni da nas kontaktirate.