Portfolio i reference

PREPORUKE KLIJENATA

Jugolab

Nakon višegodišnje saradnje sa agencijom CSR na polju društvenih mreža i oglašavanja na mrežama, naš celokupan utisak je veoma pozitivan, a tome u prilog najbolje govore ostvareni rezultati u periodu naše saradnje. Pored dobrih rezultata koje ostvarujemo na polju oglašavanja iz meseca u mesec, agencija CSR konstantno teži da te rezultate poboljša i iskoristi resurse sa kojima raspolaže na najefikasniji način, ujedno održavajući dobar balans između pozitivnih rezultata i isplativosti samog oglašavanja.

Konstantan monitoring i izveštavanje o ostvarenim rezultatima je još jedan važan aspekt naše saradnje, jer nam daje mogućnost da uvidimo prednosti i mane svakog segmenta oglašavanja i izvršimo potrebno prilagođavanje kako bismo ostvarili još bolje rezultate i dopreli do potencijalnih korisnika naših usluga.

Pored toga, važno je napomenuti i dizajn samih objava koje se objavljuju na društvenim mrežama, a tu bismo naročito izdvojili predanost ljudi iz agencije CSR da konstanto traže nova, modernija i lepša rešenja kako bismo na kraju došli do idealnog izgleda samih objava i privukli pažnju potencijalnih korisnika naših usluga.

Istakli bismo i da smo veoma zadovoljni brzinom reakcije i dostupnosti u hitnim situacijama kada je nešto neophodno brzo objaviti ili oglasiti.

Takođe, ljudi iz agencije CSR veoma pažljivo slušaju naše zahteve i prilagođavaju se njima, po našem mišljenju na najbolji mogući način, što nam dodatno olakšava celokupnu saradnju i utiče na maksimizaciju rezultata.

Predrag Vujatov, finansijski direktor
Zdravstvena ustanova Jugolab

Srednja saobraćajna škola u Novom Sadu

Zahvaljujući agilnosti i visokoj profesionalnosti Agencije CSR, idejama i pravovremenim informacijama, kao i doslednosti u poštovanju dogovorenog, što je danas u poslovanju retkost, uspeli smo blagovremeno i na pravi način da realizujemo svoje panove. Zadavoljstvo mi je da izrazim svoju zahvalnost na izvanrednoj i plodonosnoj saradnji između Agencije CSR i naše škole.

Direktor, Tatjana Popović

Taksi udruženje Red i Crveni taksi u Novom Sadu

Apsolutno sam zadovoljan uslugama Agencije CSR, a naročito što nas usmerava u pravom trenutku na prave događaje. Izuzetno nam pomažu da ostvarimo korporativne ciljeve kroz humanitarne aktivnosti i zato sam jako zahvalan agenciji na korektnom odnosu i radu.

Direktor, Mile Grandić

Centar za personalni fitness i wellness FitSpa

Angažman agencije CSR za naše društvene mreže ne samo da je doveo do povećanja prodaje, nego je porasla i svest o našem brendu i uslugama koje nudimo, što je nama mnogo važnije.

Glavna karakteristika agencije CSR je njihova spremnost da pomno saslušaju sve naše ideje i da ih zajedno sa nama uobliče i sporovedu u delo na najefikasniji način.

Mi smo veoma zadovoljni saradnjom i toplo je preporučujemo.

Direktor, Dalibor Radulović

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Vita

Bolnica Vita već nekoliko godina sarađuje sa Agencijom CSR. Pronašli smo pouzdanog partnera sa kreativnim idejama, koje su značajno doprinele da naše poruke stignu do velikog broja građana.

Direktor, Milan Vlaisavljević

 

Škola stranih jezika My School

Saradnja sa Agencijom CSR pomogla mi je da shvatim da je svaki korak u poslovanju važan, i da doprinosi opštem utisku o celoj firmi. Da sve “male“ stvari stvaraju veliku
sliku. I da naš način razmišljanja, pristup poslu, glavna ideja mora da se neguje, da je posao proces koji stalno traje i usavršava se. Sviđa mi se njihov praktičan i moderan način poslovanja, usredsređenost na rezultat i fleksibilnost u saradnji.

Direktor, Maja Berić