PR & CSR

Odnosi s javnošću i društveno odgovorno poslovanje su neizostavni elementi dobre reputacije. Pažljivo planiranje integrisanih komunikacija je početna tačka na putu ka izgradnji ugleda i u upravljanju dobrom reputacijom.

csr koncept

Naša agencija ima veliko iskustvo u PR-u i CSR-u i za rast vašeg biznisa možemo da učinimo sledeće:

Izrada komunikacione strategije

Upravljanje odnosima sa medijima

Odnosi sa javnim ličnostima, donatorima, vladinim i nevladinim organizacijama i drugim važnim stejkholderima

Kreiranje materijala za novinare

Organizovanje press konferencije

Izrada svih materijala putem kojih komunicirate sa ciljnim javnostima

Pomenute usluge radimo ne samo za Srbiju, već i za zemlje u regionu, pogledajte portfolio.

Ukoliko je vaše opredeljenje sprovođenje CSR aktivnosti, možemo da vam pomognemo izradom plana CSR aktivnosti na osnovu vašeg poslovnog koncepta, možemo da realizujemo sve te aktivnosti ili da pomognemo vašem timu da ih realizuje efikasnije i kvalitetnije, kao i da izveštavamo javnost o vašem društveno odgovornom poslovanju.

PR i CSR su dugo vremena bile naše glavne grane poslovanja, sve dok se nije pojavila ekspanzija digitalnih alata i društvenih mreža, te smo svoju oblast proširili i na digitalni marketing.

Ukoliko vam se dopada koncept društveno odgovornog poslovanja i želite da ga primenjujete i na vašim društvenim mrežama, slobodno nas kontaktirajte. Mi imamo veliko iskustvo u tome.

csr koncept

Zainteresovani ste za naše usluge?

Preko 20 godina iskustva u PR-u i Marketingu jasan je pokazatelj svih naših mogućnosti a naše usluge su posebno prilagođene svim vašim potrebama. Pogledajte naše usluge i učinite prvi korak ka bržem i efikasnijem poslovanju!